BETALNING

VILLKOR

DR.WRINKLE ACADEMYS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP PÅ BETALNING.

GÄLLER FRÅN OCH MED 2020-12-03 OCH TILLSVIDARE.

&

DELBETALNING

Via Dr.WrinkleAcademy AB, org 559099-5311, kan vi erbjuda dig möjligheten att delbetala ditt köp med Dr.WrinkleAcademy’s delbetalning. Delbetalningen sker på 3 månader. Givetvis går det även att betala hela summan eller en större del av den inom avtalsperioden utan extra kostnader. För att kunna välja delbetalning måste du vara över 18 år och vara folkbokförd i Sverige.

 

Exempel för 3 månaders delbetalning:

Antal delbetalningar: 3

Uppläggningsavgift: 299 SEK

Kursbelopp: 10 000 SEK (ink moms)

Total kostnad inkl. avgifter: 10 299 SEK

Månadskostnad: 3 433 SEK (ink moms)

 

Vid försenad betalning tillkommer lagstadgad påminnelse-/ förseningsavgift samt dröjsmålsränta om 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso. För att kunna beställa mot faktura måste beställaren vara ett registrerat svenskt företag eller en person över 18 år samt vara folkbokförd i Sverige.

FAKTURA

Vid betalning med faktura tillkommer endast en fakturaavgift om 49 SEK som Dr.WrinkleAcademy kommer att debitera Dig enligt Ditt köpeavtal med denne. Kontantpriset framgår av den orderbekräftelse Du erhåller från Dr.WrinkleAcademy. Fakturan förfaller 14 dagar efter köpet eller efter det antalet dagar som särskilt angivits vid köpet och som framgår av fakturan. Betalning skall erläggas genom överföring till Dr.WrinkleAcademys bankkonto och vara oss tillhanda senast på fakturans förfallodag. Om Du betalar din faktura senast på förfallodagen, uppkommer inga ytterligare kostnader eller avgifter. 

Vid försenad betalning tillkommer lagstadgad påminnelse-/ förseningsavgift samt dröjsmålsränta om 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso. För att kunna beställa mot faktura måste du som beställare vara ett registrerat svenskt företag eller en person över 18 år samt vara folkbokförd i Sverige.

VILLKOR FÖR ANMÄLAN OCH ÅNGERRÄTT

BINDANDE ANMÄLAN

 

Din anmälan är bindande till dess att korrekt avbokning har skett enligt reglerna för ångerrätt och öppet köp. Vid utebliven eller försenad betalning äger vi rätt att debitera avgifter och dröjsmålsränta enligt lag eller dessa villkor.

 

ÅNGERRÄTT

En anmälan till Dr.Wrinkle Academy’s kurser är bindande. Du har dock rätt att frånträda detta avtal enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har du möjlighet att ångra din kursanmälan inom 14 dagar från dag då vi bekräftat din anmälan (ångerfristen).

Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss innan ångerfristen löper ut. Du kan lämna sådant meddelande genom att kontakta oss på info@drwrinkleacademy.com

 

Om du har åberopat ångerrätten inom tidsfristen kommer Dr.WrinkleAcademy återbetala kursavgiften senast 14 dagar från det att vi fått ditt besked att ångra avtalet. Har du påbörjat kursen sker ingen återbetalning av de kurstillfällen som återstår. Obs, detta gäller ej dig som näringsidkare.

 

INSTÄLLD KURS ELLER ÄNDRADE TIDER

Om vi tvingas ställa in en kurs före kursstart har du alltid rätt att återfå den kursavgiften som du har betalt. Detsamma gäller om vi tvingas ändra tidpunkterna för kurstillfällena på ett sätt som medför att du inte kan delta på kursen.