PERSONUPPGIFTSPOLICY

Denna personuppgiftspolicy syftar till att ge dig information om hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter.

Webbplatsen drwrinkleacademy.com och andra sätt att samla personuppgifter styrs av Dr. Wrinkle Academy AB (org.nummer: 559296-3440), kallad "vi", "oss" eller "vår" under hela denna personuppgiftspolicy. Vi är den primära datakontrollanten för denna webbplats och vårt säte är Nybrogatan 8, 114 34 Stockholm, Sverige.

Det är viktigt att du läser denna personuppgiftspolicy tillsammans med andra sekretessmeddelanden vi ger vid särskilda tillfällen när vi samlar eller behandlar personuppgifter om dig så att du är fullt medveten om hur och varför vi använder dina data. Denna personuppgiftspolicy kompletterar de andra meddelandena och är inte avsedd att åsidosätta dem.

Vi kan ändra denna personuppgiftspolicy när som helst genom att publicera de ändrade villkoren här. Alla ändrade villkor träder i kraft 30 dagar efter det att de publicerats. Vi kommer att meddela väsentliga ändringar och deras motivering till denna personuppgiftspolicy via e-post.

OMFATTNING

Denna personuppgiftspolicy beskriver vår samling, användning, upplysning, behållning och skydd av dina personuppgifter. Den gäller för alla drwrinkleacademy.com webbvyer där denna personuppgiftspolicy visas.

Genom att navigera till en drwrinkleacademy.com webbplats, genom att genomföra köp och genom att registrera ett konto, godkänner du villkoren i denna personuppgiftspolicy.

Dr. Wrinkle Academy AB är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och ansvarar för insamling, användning, upplysning, lagring och skydd av din personliga information i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR.

Dr. Wrinkle Academy AB kan överföra dina personuppgifter till tredjepartsleverantör. Dr. Wrinkle Academy AB kan även överföra dina personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet till våra auktoriserade tredje parter. När vi använder tredjepartsleverantörer som är baserade utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan vi använda specifika kontrakt som godkänts av Europeiska kommissionen, vilket ger personuppgifter samma skydd som det har i Europa. När vi använder tredjepartsleverantörer baserade i USA kan vi överföra data till dem om de ingår i Privacy Shield som kräver att de tillhandahåller liknande skydd för personuppgifter som delas mellan Europa och USA.

INSAMLING AV DATA OCH COOKIES

Vi samlar, bearbetar och behåller personlig information från dig och alla enheter du använder när du navigerar till en drwrinkleacademy.com webbplats, genom att göra transaktioner, genom att registrera ett konto eller på annat sätt interagerar med oss.

Vi kan också samla in personlig information från dig om du fysiskt går in i en av våra butiker eller deltar i ett evenemang.

 

Vi registrerar kunddata och webbläsarbeteende som en del av webbplatsen drwrinkleacademy.com. Det gör vi för att optimera och personalisera ditt besök på drwrinkleacademy.com.

Den personliga informationen vi samlar innehåller följande:

  • Personlig information inklusive betalningsrelaterad information du ger oss när du registrerar eller köper via webbplatsen.

  • Innehåll som du genererar när du interagerar med vårt kundtjänstteam, inklusive detaljer som vi behöver för att kontakta dig och verifiera din identitet.

  • Annat innehåll som du genererar genom webbaktivitet, inklusive avsedda köp, dina marknadsföringsinställningar, genomförande av undersökningar, önskelistor och deltagande i kampanjaktivitet.

  • Enhetsidentifierare som IP-adresser, cookie-ID och andra enhetsidentifierare, såväl som geografisk platsinformation och anslutningsinformation, såsom statistik på sidvisningar och trafik till och från webbplatser, referensadress.

Vi använder cookies och liknande teknik för att samla in information om de sidor du visar, de länkar du klickar på och andra åtgärder du tar på vårt Tjänster eller e-postinnehåll. Cookies är textfiler som är lagrade på din dator när du besöker webbsidor.

För att utnyttja online shopping och personliga funktioner på drwrinkleacademy.com måste din dator, surfplatta eller mobiltelefon acceptera cookies, eftersom vi bara kan ge dig vissa personliga funktioner på webbplatsen genom att använda dem.

Förstaparts-cookies

Cookies som ddrwrinkleacademy.com skapar. På drwrinkleacademy.com använder vi cookies för att hålla reda på vad du har i din varukorg och komma ihåg dig när du återvänder till vår webbplats.

Tredjeparts-cookies

Cookies skapade av tredje part som drwrinkleacademy.com har ett avtalsförhållande med. Vi använder cookies för att aktivera specifika funktioner och förbättra kundupplevelsen.

Cookies och sociala media-verktyg

Om du delar innehåll från drwrinkleacademy.com med vänner via sociala nätverk - som Facebook, Pinterest och Twitter - kan det skickas cookies från dessa webbplatser. drwrinkleacademy.com kontrollerar inte inställningarna för dessa cookies och ansvarar inte för hur dessa cookies fungerar.

ANVÄNDNING

Vi använder den personliga information som vi samlar in för att: tillhandahålla och förbättra våra tjänster, ge dig en personaliserad upplevelse på våra webbplatser, kontakta dig om ditt konto, erbjuda dig kundservice och upptäcka, förebygga, mildra och undersöka bedrägliga eller olagliga aktiviteter.

Vi behandlar personuppgifter för inköp, betalningar, kundsupport och uppföljning för att vi ska kunna utföra vårt kontrakt med dig, där dina kontaktuppgifter och din transaktionsinformation behandlas.

Vi behandlar personuppgifter om din interaktion (transaktioner, besök på webbplatsen) med drwrinkleacademy.com så att vi kan anpassa din upplevelse av drwrinkleacademy.com. Denna behandling utgör profilering under GDPR och vi behandlar dina personuppgifter på detta sätt eftersom det är i vårt legitima intresse att erbjuda dig en personaliserad upplevelse på våra webbplatser.

Vi behåller din personliga information så länge som det är nödvändigt och relevant för vår verksamhet. Dessutom kan vi behålla personlig information från stängda konton för att följa lagliga krav, förhindra bedrägeri och lösa tvister. Om ett rättsligt krav förpliktar att bevara personuppgifter under en viss minimiperiod, behåller vi uppgifter under minst den perioden. När vi bestämmer den maximala behållningstiden för alla personuppgifter gör vi det med avseende på våra legitima intressen att spara data och vår skyldighet enligt GDPR att minimera data vi sparar. Detta beslutas utifrån naturen och känsligheten av personuppgifterna och den potentiella risken för skada från obehörig användning eller avslöjande av dina personuppgifter.

Vi använder och behåller din personliga information för att tillhandahålla, förbättra och personalisera vår tjänst till:

  • Erbjuda dig innehåll på webbplatsen som innehåller varor och tjänster som du kanske vill ha och att hålla reda på din varukorg.

  • Anpassa, mäta och förbättra våra tjänster.

  • Ge andra tjänster som begärs av dig som beskrivs när vi samlar in informationen.

Om vi har rätt att göra det ska vi använda och behålla din personliga information för att personalisera kommunikation, för att kontakta dig, antingen via e-post, telefon, sociala medier, textmeddelanden eller postmeddelanden för att informera dig om kontoaktivitet, leveransuppföljning och marknadsföringsrelaterad verksamhet.

DINA RÄTTIGHETER

Allmänna dataskyddsförordningen, GDPR, ger dig rätt till åtkomst, ändring och radering av den personliga information vi sparar.